Deze website maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.
Hermar Jansen vermogensbeheerder Stichtingen en Verenigingen - Theodoor Gilissen

Structuur in vermogen

Wat is de functie van uw vermogen? Welke verplichtingen zijn er op langere termijn? Welk deel van het vermogen wilt u beleggen? Welke risico's kunt u zich veroorloven en moet u nemen om uw doel te realiseren? Allerlei uitdagingen waar u als bestuurder voor staat. Theodoor Gilissen ondersteunt u hier graag bij. Daarbij houden wij er rekening mee dat beleggen voor u mogelijk een hulpmiddel is om uw doelstellingen te bereiken.

Inzicht in keuzes in een Financieel plan op maat

In een financieel plan schetsen wij voor u, aan de hand van een scenario-analyse, een helder beeld van de langetermijnconsequenties van uw eisen en wensen op financieel gebied. Door een juiste analyse van de vermogensstrategie enerzijds en de uitkeringsstrategie anderzijds formuleren wij een uitgebalanceerd beleggingsbeleid.

 
   

Genomen beslissingen vastgelegd in een cliëntprofiel

Met het financieel plan op maat in de hand kunt u en uw bestuur een weloverwogen beslissing nemen over beleggingen en toekomstige uitgaven. Deze beslissingen leggen wij vast in een cliëntrisicoprofiel.

 
   

Een beleggingsstatuut als houvast voor uw beleggingsbeleid

Hoe u wilt of kunt beleggen is voor iedere instelling anders. In een beleggingsstatuut kunt u onder andere vastleggen, waarin uw instelling wel of juist niet mag beleggen en aan welke minimale kwaliteit een belegging moet voldoen. Heeft uw instelling nog geen beleggingsstatuut? Wij ondersteunen u bij het opstellen hiervan.

 Structuur in vermogen stap 4 opstellen beleggingsstatuut- Theodoor Gilissen
   

Invulling van uw beleggingsportefeuille

De exacte invulling van de beleggingsportefeuille is per cliënt verschillend. Het is in ieder geval het resultaat van een zorgvuldige afstemming tussen u en ons. Standaard leggen wij de nadruk op duurzame beleggingen. Hiermee benadrukt u de maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw stichting, vereniging of instelling.

 Structuur in vermogen stap 5 Beleggen - Theodoor Gilissen

 

Serious Money. Taken Seriously.