Deze website maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.
Kunstcollectie - Theodoor Gilissen

Customized Indexing

Beleggen in een index biedt toegang tot een transparant beleggingsproces en een breed gespreide portefeuille tegen lage kosten. Met Customized Indexing van Theodoor Gilissen heeft u daarnaast de mogelijkheid om uw eigen specifieke criteria door te voeren in de index. Zo profiteert u van het beste van twee werelden.

1. Vaststellen van randvoorwaarden en restricties

Samen met u inventariseert ons Index Tracking Team aan welke kenmerken de Customized Index moet voldoen. Gelden er restricties zoals een uitsluitingenlijst of maximum- en minimumgewichten? Deze randvoorwaarden en restricties dienen als uitgangspunt bij de constructie van de index; u bent dus verzekerd van maatwerk.

2. Selectie van de indexstrategie

In de afgelopen jaren zijn er verscheidene nieuwe indexstrategieën ontwikkeld. Naast de beslissing om in een index te beleggen, is ook aan u de keus in welke strategie te beleggen. Wilt u bijvoorbeeld beleggen in een strategie op basis van marktkapitalisatie of juist in een alternatieve wegingsmethodiek? Ons Index Tracking Team beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van alternatieve-indexstrategieën. Hiermee ondersteunen wij u bij het kiezen van de optimale strategie.

3. Constructie van het beleggingsuniversum op maat

Wellicht belegt u voor een pensioenfonds dat op basis van duurzaamheidbeleid niet mag beleggen in bepaalde fondsen of sectoren. Ook kan het zo zijn, in het geval van een ondernemingspensioenfonds, dat niet mag worden belegd in de eigen onderneming. Ons Index Tracking Model maakt vrijwel elke aanpassing van het beleggingsuniversum mogelijk. Hierdoor krijgt u een index die werkelijk representatief is voor uw beleggingsuniversum.

4. Ontwerp van de Customized Index

Op basis van de gekozen indexstrategie uit stap twee en het beleggingsuniversum uit stap drie, bouwen wij uw Customized Index in het Index Tracking Model op. Vervolgens benadert het Index Tracking Team met uw beleggingsportefeuille het rendement van de Customized Index zo dicht mogelijkᵢ. ᵢDe ervaring is dat het beoogde indexrendement gerealiseerd wordt met een kleine afwijking (tracking error). Theodoor Gilissen kan niet garanderen dat het rendement geëvenaard wordt. Weten wat customized benchmarking voor u inhoudt? Ook hiervoor kunt u bij Theodoor Gilissen terecht. Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen.

Serious Money. Taken Seriously.