Deze website maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.
Theodoor Gilissen Amsterdam

Algemene juridische informatie

Theodoor Gilissen is een private bank met dienstverlening op het gebied van financiële planning, inkomens- en vermogensstructurering, beleggen en financieren. Zij bedient vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen, verenigingen, religieuze instellingen en pensioenfondsen. Voor zelfstandige vermogensbeheerders treedt Theodoor Gilissen Services op als depotbank. De bank heeft vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Rotterdam.

Eigendomsstructuur
Theodoor Gilissen Bankiers N.V. is een naamloze vennootschap en is een 100% dochter van KBL European Private Bankers. Op haar beurt is KBL European Private Bankers een 99,9% dochter van Precision Capital.

Theodoor Gilissen Services is een handelsnaam van Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Jaarverslag
De jaarrekening wordt – in overeenstemming met artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek – geconsolideerd opgesteld op het niveau van KBL European Private Bankers (Jaarverslag KBL epb).

Achtergrondinformatie
Theodoor Gilissen beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht, is geregistreerd als financiële onderneming bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam en tevens als kredietinstelling bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam, onder vergunningnummer 12000053. Theodoor Gilissen is statutair gevestigd aan de Keizersgracht 617, 1017 DS te Amsterdam en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33004157. Theodoor Gilissen is aangesloten bij Euronext N.V.

Code Banken
De Code Banken, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken, is op 1 januari 2010 in werking getreden. De Code Banken bevat principes op het gebied van de thema’s cliënt centraal, risicomanagement, audit, governance (de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur) en beloningsbeleid. De Code Banken is van toepassing op alle banken die beschikken over een bankvergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht.

Aanverwante entiteiten 

  • Theodoor Gilissen Global Custody N.V. en Stichting Stroeve zijn de effectenbewaarbedrijven van Theodoor Gilissen Bankiers N.V.
  • TG Fund Management B.V. is de beheerder van onze eigen beleggingsfondsen.

Uitwisseling informatie Amerikaans belastingplichtigen
Banken zijn verplicht hun bestaande en nieuwe cliënten te toetsen op hun mogelijke Amerikaanse fiscale status. Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Wat betekent dit voor onze relaties >>>

    Terug naar het overzicht van juridische informatie

    Serious Money. Taken Seriously.