Deze website maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.
Theodoor Gilissen Amsterdam

Depositogarantiestelsel

Theodoor Gilissen Bankiers N.V. neemt deel aan het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel.

Het depositogarantiestelsel is bedoeld om rekeninghouders te compenseren, indien Theodoor Gilissen Bankiers N.V. niet in staat zou zijn aan haar verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit hoofde van (de terugbetaling van) deposito’s en gelden.

Op grond van het depositogarantiestelsel worden vordering op Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (uit hoofde van geldrekeningen, spaarrekeningen en deposito's) tot een bedrag van € 100.000 per (rechts)persoon in beginsel voor 100% vergoed, ongeacht het aantal rekeningen dat die (rechts)persoon bij Theodoor Gilissen Bankiers N.V. heeft.

De cliënt komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel als:

  • zijn bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel; en 
  • de betreffende gelden onder het depositogarantiestelsel valt; en 
  • de cliënt een rekeninghouder is die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel.

Tijdelijk hogere garantie bij verkoop van een woning Gelden tot een bedrag van € 500.000 zijn gegarandeerd voor zover deze gelden direct verband houden met de aan- of verkoop van een woning. De aanvullende garantie is tijdelijk en geldt gedurende drie maanden na storting van deze gelden.

Voor verdere informatie over het depositogarantiestelsel, en daarbij van toepassing zijnde uitsluitingen, verwijzen wij u naar:

Serious Money. Taken Seriously.