Deze website maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.
Kunstcollectie - Theodoor Gilissen

Artikel 'Uitkeren is interen'

Amsterdam 30 mei 2016 - De lage rentestand stelt bestuurders van Stichtingen en Verenigingen voor meerdere uitdagingen. Zo is het spanningsveld tussen het doen van uitkeringen en vermogensbehoud in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De eisen die aan ANBI’s worden gesteld, maken het er zeker niet makkelijker op.

In het artikel 'Uitkeren is interen' gaan wij in op deze materie. Wij werken een concrete casus uit en concluderen dat zelfs bij beperkte procentuele onttrekkingen aan de portefeuille een relatief groot belang in aandelen moet worden aangehouden om vermogensbehoud in reële zin waarschijnlijk te maken. In dat kader raden wij alle bestuurders aan om met een scenario-analyse de situatie voor hun fonds in kaart te laten brengen.

Serious Money. Taken Seriously.