Deze website maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.
Ingrid Donk - Theodoor Gilissen

De juiste houding binnen alle lagen van onze bank

De Code Banken heeft als doel het vertrouwen van de samenleving in Nederlandse banken te herstellen. Tot voor kort was vertrouwen in banken een gegeven. Tegenwoordig lijkt het ontbreken ervan de norm. Ook Theodoor Gilissen kan en wil zich niet onttrekken aan de imagoschade die de financiële sector heeft opgelopen.

Het vertrouwen van onze relaties in onze bank is gelukkig gebleven. Wat niet wil zeggen dat wij geen lessen moeten trekken. Wij willen meer dan ooit trusted partner zijn voor deze relaties, maar ook voor andere stakeholders; onze medewerkers, onze aandeelhouder, toezichthouders en de maatschappij als geheel. Wij investeren in het verdienen van vertrouwen. Wij voldoen aan de Code Banken.

Transparantie beloningsbeleid

Wij hebben meer transparantie in ons beloningsbeleid doorgevoerd, waarbij onder meer provisies zijn losgekoppeld van salarissen om te borgen dat belangen parallel lopen. In april 2014 hebben wij hiervoor een nieuw beloningsbeleid geïmplementeerd. Dit beloningsbeleid zal jaarlijks getoetst worden op uitvoering. De laatste rapportage - over 2015 - leest u hier.

Educatieprogramma

Wij zijn een permanent educatieprogramma gestart op het gebied van onder andere compliance, risk management en financiële verslaglegging. Aan dit programma nemen zowel onze raad van bestuur als onze raad van commissarissen deel, teneinde kennis en betrokkenheid op het hoogste niveau te borgen. Ook voor onze medewerkers hebben wij een educatie- en awareness-programma ontwikkeld.

Product approval committee

Wij werken met een product approval committee. Dit orgaan waarborgt dat onze producten en diensten een toegevoegde waarde bieden aan onze cliënten, van de beste kwaliteit zijn en voldoen aan alle (internationale) regelgeving. Ons uitgangspunt bij dit alles: het juiste DNA en de juiste attitude binnen alle lagen van onze bank.

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen

De Code bestaat uit diverse principes voor de manier waarop Nederlandse banken moeten omgaan met beheerste en integere bedrijfsvoering, het functioneren van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, risicomanagement, risicobeleid, audit en beloningsbeleid. Theodoor Gilissen past het merendeel van deze principes toe. Op de onderdelen waar TGB afwijkt van de aanbevelingen uit de Code en waar dat mogelijk is, zijn maatregelen in gang gezet om alsnog aan de Code te voldoen of wordt uitgelegd waarom een aanbeveling niet wordt opgevolgd (‘pas toe of leg uit’).

In oktober 2014 is een nieuwe Code Banken gepresenteerd (inwerkingtreding 1 januari 2015), onderdeel van het pakket Toekomstgericht bankieren, waar ook het Maatschappelijk statuut en gedragsregels voor individuele medewerkers deel van uit maken.

Bankierseed

Nadat onze Raad van Bestuur en onze Raad van Commissarissen de bankierseed al in 2013 en 2014 aflegden, hebben medio 2015 al onze medewerkers ook de eed afgelegd. Bestuur en Commissarissen ondersteunen de gedachte achter de eed. Dit, omdat Intergiteit één van onze kernwaarden is en wij ons eigen bewustzijn rondom de bijzondere verantwoordelijkheid die onze bankmedewerkers dragen versterkt wordt door de eed. Om het belang van de eed te benadrukken hebben wij integriteitsworkshops georganiseerd die door alle medewerkers zijn bijgewoond. Een aantal collega's vanuit alle geledingen van onze bank is 'integriteitsambassadeur', zij zorgen ervoor dat integriteit ook na de bankierseed verankerd blijft binnen onze organisatie.

Serious Money. Taken Seriously.