Deze website maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.
Kunstcollectie - Theodoor Gilissen

Relevantie bieden aan de maatschappij

Onze hoofdlocatie op de Keizersgracht was voorheen een huis voor oudere heren. Een plek waar zij hun laatste jaren rustig konden doorbrengen. Bij Theodoor Gilissen maken wij ons graag op onze eigen manier en in de geest van deze locatie sterk voor de maatschappij om ons heen. In onze dienstverlening, door onbaatzuchtig te geven en in onze eigen bedrijfsvoering. Hiermee willen wij relevant zijn voor onze cliënten, partners en (lokale) samenleving.

Beleggen met financieel en maatschappelijk rendement

Al meer dan tien jaar kunt u bij Gilissen duurzaam beleggen. Hiermee geniet u niet alleen van financieel rendement, uw investering bevordert ook duurzame groei bij de bedrijven. Vaak wordt gedacht dat duurzaamheid ten koste gaat van rendement, een belangrijke misvatting. Wij laten u graag kennismaken met over onze aanpak van duurzaam beleggen.

Erkend ondertekenaar UNPRI

De Verenigde Naties hebben ter bevordering van duurzaamheid in de financiële sector een reeks van principes opgesteld, de United Nations Principles for Responsible Investing (UNPRI). Theodoor Gilissen Fund Management* is erkend als ondertekenaar en dit betekent dat wij ons voor ons aanbod van duurzame indexfondsen committeren aan de principes van verantwoord beleggen zoals omschreven binnen dit initiatief. Voor steeds meer beleggers geldt ondertekening van de UNPRI als voorwaarde om te investeren.

Onbaatzuchtig geven

Als organisatie dragen wij de verantwoordelijkheid om bewust keuzes te maken voor de toekomst. U maakt daarin ook keuzes, veelal in het belang van de generaties na u. Dat mag u ook van ons verwachten.
Bij Theodoor Gilissen bieden wij - zowel als organisatie als de medewerkers individueel - op verschillende manieren onze tijd, (financiële) kennis en middelen aan.

Wij ondersteunen verschillende maatschappelijke initiatieven via sponsoring, zoals het tweejaarlijkse gala van Stichting Danserfonds '79. Heeft u een sponsorverzoek? Meld dit bij Huib Vermeulen.

Wat doen wij als organisatie zelf?

Naast geven aan de maatschappij om ons heen, mag u van ons verwachten dat ook binnen de organisatie bewuste keuzes worden gemaakt. Ten eerste op het gebied van Corporate Governance. Hierbij is het onze overtuiging dat een organisatie die maatschappelijk relevant is, stuurt op een transparante en beheerste bedrijfsvoering. Ten tweede Diversiteit, omdat een divers samengestelde organisatie meer dynamiek kent, meer veerkrachtig is en meer open staat voor nieuwe ideeën en opvattingen. Ten slotte is er de CO2-footprint. Wij hebben inzicht in onze CO2 uitstoot en proberen deze waar mogelijk te verminderen.

'Talent naar de Top'

Wij zijn sinds maart 2013 ondertekenaar van het charter ‘Talent naar de Top’. De ondertekening van het charter is een publiek commitment; een code met heldere afspraken voor het realiseren van diversiteit in de (sub)top van een organisatie.

* Theodoor Gilissen Fund Management (TGFM) is de juridische entiteit achter onze drie duurzame indexfondsen.

Serious Money. Taken Seriously.